Volwassenbegeleiding

Een volwassen begeleider is een ruggesteun voor de hele leidingsploeg en een vertrouwenspersoon voor elk lid. Zij ondersteunen de leidingsploeg, geven ons advies, zijn de neutrale tussenpersoon tijdens discussies en geven ons schouderklopjes. Volgende personen nemen namelijk de functie van volwassenbegeleiding op zich binnenin onze jeugdvereniging.

Back to top